Dosah reklamy vo vlakoch
Hlavná stránka  / Kampane  / Dosah reklamy vo vlakoch

Najsledovanejší reklamný nosič:

 • výhoda dlhého časového priestoru na vnímanie reklamy,
 • opakovaný vplyv Vašej reklamy na cestujúcich,
 • približne 1 800 000 rôznych cestujúcich za mesiac,
 • celkový počet obyvateľov žijúcich na Slovensku vo veku od 15 do 64 rokov je
  cca 3 929 000,
 • prieskum trhu potvrdzuje, že minimálne 30% z nich má záujem o nové informácie,
 • úspešnosť tohto reklamného média v zahraničí,
 • cestujúci ZSSK nemajú inú možnosť, než túto reklamu vnímať.

Kontakt cestujúcich s našou a Vašou reklamou:

 • ak uvážime, že každý občan číta tlač v priemere 1 - 2 hodiny denne,
 • cestujúci prichádza z dôvodu času stráveného vo vlaku do styku s touto formou reklamy 0,5 - 4 hodiny denne, a preto je táto forma reklamy neporovnateľne účinnejšia,
 • každý občan môže noviny zahodiť, rozhlasový, resp. televízny prijímač vypnúť, no vo vlaku je cestujúci „nútený“ reklamu vnímať, reklama sa naňho doslova „pozerá“.
graf 1 graf 2
graf 3 graf 4