Analýza cestujúcich
Hlavná stránka  / Kampane  / Analýza cestujúcich

Dovoľte aby sme Vás informovali o výsledku prieskumu Market & Media & Lifestyle - TGI, MEDIAN, 
I. etapa 2004.

V priložených súboroch nájdete štatistiky pre REKLAMU VO VLAKOCH. Podrobné výsledky nájdete aj v programe MEDIAN - DATA ANALYZER.

Prostredníctvom analýzy Market & Media & Lifestyle máte možnosť zamerať vašu reklamnú kampaň na zvolenú cieľovú skupinu.

Komplexný záber uskutočnenej analýzy znamená hĺbkovú sondu do štruktúry cestujúcich využívajúcich služby ŽS a.s.

 

Prepravení cestujúci železnicami Slovenskej republiky prieskum MML - TGI, MEDIAN, I. etapa v súbore Excel.

Infografika - prepravení cestujúci železnicami Slovenskej republiky prieskum MML - TGI, MEDIAN, I. etapa v súbore PDF.

 Percentuálne zastúpenie rôznych cestujúcich podľa: POHLAVIA

 Percentuálne zastúpenie rôznych cestujúcich podľa: VEKOVÝCH SKUPÍN

 Percentuálne zastúpenie rôznych cestujúcich podľa: VZDELANIA

Percentuálne zastúpenie rôznych cestujúcich podľa: VEĽKOSTI SÍDLA 

 

Percentuálne zastúpenie rôznych cestujúcich podľa: REGIÓNU

Percentuálne zastúpenie rôznych cestujúcich podľa: KEDY NAPOSLEDY

Percentuálne zastúpenie rôznych cestujúcich podľa: AKO ČASTO