Trainmail
Hlavná stránka  / Produkty  / Trainmail

   
Roznos všetkých druhov reklamných materiálov v interiéroch vozňov ZSSK a. s. Umiestnenie na stolíkoch alebo sedadlách vo všetkých vlakoch v zmysle cestovného poriadku a individuálneho harmonogramu so zameraním na cieľovú skupinu, cca 5 miliónov cestujúcich opakovane mesačne.

Priama komunikácia so všetkými pasažiermi vo vlaku v závislosti od typu individuálneho harmonogramu.

Iba 300 tisíc kusov  trainmailu na 1 mesiac dokáže nahradiť 1 milión letákov v schránkach.

Cestujúci ostávajú vo vlakoch dlhšiu cestovnú dobu, čo umožňuje intenzívny očný kontakt.
Počet cestujúcich za 1 mesiac v diaľkových vlakoch nad 100 km je v priemere 1 847 253 
(štatistika za rok 2004).